Vi søker miljøterapeut

Ryenberget skole søker miljøterapeut i 60-100% stilling, fra og med august 2021

Vi ser etter en engasjert person med genuin interesse for barn og ungdom, som kan bistå skolens ansatte med å forebygge og ivareta det psykososiale miljøet. Vi ser etter en som kan være med å planlegge og gjennomføre miljøskapende aktiviteter i skolehverdagen, men også en som kan iverksette tiltak knyttet til enkeltelever og elevgrupper med psykososiale vansker. 

Ansatte ved Ryenberget skole må kunne identifisere seg med, og aktivt være med å virkeliggjøre formålet og det kristne verdigrunnlaget for skolen, slik dette er uttrykt i skolens verdidokument. 

Vi oppfordrer særlig menn til å søke

For fullstendig stillingsutlysning se: https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=221311796