Sosiallærer og miljøterapeut

Vi har ansatte som jobber aktivt for at elevene våre skal ha et trygt skolemiljø.

Sosiallærerens primære oppgave er å hjelpe elever i forbindelse med personlige, sosiale og emosjonelle forhold som innvirker på læring og utvikling. Det er å gi elever og foreldre veiledning og støtte i saker hvor elever har vansker av sosial art, som for eksempel å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever og konfliktløsing.

Sosiallærer har også andre oppgaver som blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, observasjoner, samarbeide med kontaktlærere, helsesøster, miljøterapeut og ledelsen ved skolen. Ved jevne mellomrom arrangerer skolen jente- og guttegrupper, skilsmissegrupper (PIS) eller andre samtalegrupper, ledet av sosiallærer, helsesøster eller miljøterapeut. Sosiallærer samarbeider også med eksterne instanser. Dette kan være politi, barnevern, PPT, BUP og andre ulike sosiale tjenester.

Slik får du tak i sosiallærer, Solveig Gjerpe Asp:

E-post: solveig,gjerpe.asp@ryenbergetskole.no eller telefon: 23 21 01 64/ 99 64 74 62