Sosial plan

Når foreldre og elever møtes på fritida, minsker faren for mobbing.

Her finner du skolens plan for sosiale tiltak på og utenfor skolen, som FAU har laget sammen med skolen:

Plan for sosialt forebyggende arb