Smittevern – oppdatering

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Les mer om de oppdaterte smitteverntiltakene hos UDIR.

Fra høsten 2020 planlegger vi for gult nivå.