Skolepenger

Satser for skolepenger for skoleåret 2019/ 2020:

Barnetrinn (1. – 7. klasse) kr 18 000
Ungdomstrinn (8. – 10. klasse) kr 21 000
Det gis søskenmoderasjon, og skolepengene inkluderer leirskole i 8. klasse og tur til Polen og Tyskland med Aktive Fredsreiser i 10. klasse. Leie av Ipad på mellomtrinnet og pc på ungdomstrinnet inngår også i prisen.

Skolen praktiserer månedlig fakturering av skolepenger. Forfallsdato vil være 15. i måneden (15. september, 15. oktober osv. t.o.m 15. juni). Vennligst benytt KID-nr. ved betaling. Foreløpig kan ikke vårt regnskapssystem kobles opp mot avtalegiro. Alternativet er å legge inn fast trekk i nettbanken.

Det betales full pris for eldste barn, deretter 75 % av full pris for barn nr. 2, og 50 % av full pris for barn nr. 3 og 4. Skolen sender faktura på e-post.

Skolens bankkontonummer er:
6012.05.10005 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ellen Vestre på skolens kontor, tlf: 23 21 01 61.