Skolepenger

Satser for skolepenger skoleåret 2021/2022:

Barnetrinn (1. – 7. klasse) kr 19 000

Ungdomstrinn (8. – 10. klasse) kr 22 000

Det gis søskenmoderasjon, og skolepengene inkluderer leirskole i 8. klasse og tur til Polen og Tyskland med Aktive Fredsreiser i 10. klasse. Leie av Ipad på mellomtrinnet og PC på ungdomstrinnet inngår også i prisen.

Skolen praktiserer månedlig fakturering av skolepenger, men annen avtale kan tilpasses. Forfallsdato vil være 20. i måneden (20. september, 20. oktober osv. t.o.m 20. juni). Vennligst benytt KID-nummer ved betaling. Vær oppmerksom på at hver faktura har sitt eget KID-nr. og skal kun benyttes en gang. Det anbefales å benytte FAST TREKK i nettbanken da slipper du å skrive KID-nr. 

Det betales full pris for eldste barn, deretter 75 % av full pris for barn nr. 2, og 50 % av full pris for barn nr. 3 og 4. Skolen sender faktura på e-post. Det faktureres skolepenger og SFO fra september til og med juni. 

Skolens bankkontonummer er:
6012.05.10005 

Skoleskyss

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn, er skyssgrensen to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden.

For info om skoleskyss for elever fra andre kommuner enn Oslo, – ta kontakt med skolen.

Mer info om skoleskyss, regelverk og søknadsprosess finnes i linkene under.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Ellen Kristine Vestre på skolens kontor, tlf: 23 21 02 61