Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen tre dager i uka.

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse.

Helsesykepleier På Ryenberget skole er Monica von der Fehr.

Hun er på skolen mandager, onsdager og torsdager kl 09-15. Avtaler kan gjøres på epost: monica.von.der.fehr@bns.oslo.kommune.no eller telefon: 46 88 23 62

Skolehelsetjenesten i bydel Nordstrand har en egen nettside som gir en oversikt over de ulike skolene, hvordan skolehelsetjenesten jobber, hvilke tilbud som finnes i bydelen og hvordan skolehelsetjenesten kan bistå barn og foreldre.

 

Link til nettsiden: https://bydelnordstrand.no/skolehelsetjenesten/