Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen tre dager i uka.

Skolens helsesykepleier er Monica von der Fehr. Hun er på skolen mandager, onsdager og torsdager kl 09-15. Avtaler kan gjøres på epost: monica.von.der.fehr@bns.oslo.kommune.no eller telefon: 46 88 23 62

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i Nordstrand bydel. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisttjenester. Fastlegen har ansvar for oppfølging av skade og sykdom.

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar i møter med sosiallærer, rådgiver og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Program
1. klasse: Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale med helsesøster.
2. klasse: DTP-IPV-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
3. klasse: Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
6. klasse: MMR-vaksine (meslinger, kusma og røde hunder). Pubertetsundervisning.
7. klasse: HPV-vaksine (livmorhalskreft) til jenter. Helseveiledning i gruppe.

1.-7. klasse: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og elever selv. Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, røyking, klassemiljø, mobbing, kosthold, livsstil.

8. klasse: Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe.
9. klasse: Helseveiledning i gruppe.
10. klasse: DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).
8.-10. klasse: Klasseundervisning og eventuelt samtalegrupper i samarbeid med skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser.

Les informasjon om vaksinekort her: Vaksinekort