Våre hverdagsregler

Skolen har utarbeidet noen regler som alle elever skal følge, for å få en trygg og hyggelig skolehverdag.

Hverdagsregler