Om skolen

10-årig kristen friskole

Ryenberget skole er en 10-årig kristen privatskole som eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
Den nåværende skolen ble bygget i 1986, og er i dag et praktisk og flott skoleanlegg som ligger på Ryen i Oslo, i et rolig område omringet av skog.

Ryenberget skole er en forholdsvis liten og intim privatskole. For skoleåret 2018/2019 er elevtallet ca 200. Skolen er åpen for alle som har samme mål og ønsker for undervisning og oppdragelse som skolen har – så langt det er plass.

En kristen privatskole er et alternativ til den offentlige skolen. Barna vil ofte møte tanker og ideologier på den offentlige skolen som det er vanskelig å forholde seg til. Når noen lærere mer eller mindre fornekter det kristne livssynet, kan dette føre til konflikter for barna som opplever at dette blir formidlet hjemme. Det er derfor vi ønsker å gi barna et kristent grunnskoletilbud hvor troen er en naturlig del av virkeligheten som formidles.

.