Musikkopplevelse med 10.klasse

Det var duket for hus-konsert i storefri på torsdag. Elever i 10. klasse sang og spilte for andre medelever og lærere.


Tekst: Silje Kimberlee Kulleseid
Foto: Silje Kimberlee Kulleseid og Torbjørn Rodal


Siden jul, har 10.klasse jobbet med et musikkprosjekt som resulterte i en huskonsert i kirkevestibylen på skolen, torsdag 27.februar. Elevene var satt sammen i to ulike band hvor de fremførte noen selvvalgte sanger hver.

Ifølge Torbjørn Rodal, som er inspektør, musikklærer og prosjektleder, har de hatt i oppgave å jobbe med innøvingsplaner og hvordan presentere for et publikum. Det var også krav til dynamikk og instrumentering i sangene som ble valgt.

-Noen bidro med flere ulike innslag og alle jobbet veldig bra med prosjektet, forteller musikklæreren.