Valgfag og språkfag

Elevene kan velge mellom fire valgfag og tre språkfag på ungdomstrinnet.

Språkfag: Eleven på ungdomstrinnet velger seg et språkfag for tre år. Ryenberget skole tilbyr spansk, fransk og engelsk fordypning. Fagene har to timer undervisning i uka, og blir vurdert med karakter. På 10. trinn kan elevene bli trukket ut i faget til muntlig eksamen.

Dersom man velger engelsk fordypning må man velge et fremmedspråk på videregående skole som man har alle tre årene om man velger studieforberedende utdanningsprogram. Dersom man velger spansk eller fransk kan man fortsette med dette på Vg1, og gjøre seg ferdig etter to år. Hvis man velger et annet språkfag på Vg1 må man ha dette alle tre årene.

De som velger idrett eller musikk/ dans/ drama i videregående opplæring kan fortsette med spansk eller fransk, eller et nytt fremmedspråk, og ha dette i to år. Alle avslutter fremmedspråk etter Vg2.

I yrkesfaglige utdanningsprogram velger man ikke fremmedspråk.

Valgfag: Ryenberget skole tilbyr fire ulike valgfag: Fysisk aktivitet og helse, Koding, Natur, miljø og friluftsliv, og Design og redesign. Undervisninger er 1,5 timer i uka.

Elevene velger seg et valgfag for hvert år på ungdomstrinnet, og kan derfor ha ulike fag fra år til år. Det blir gitt standpunktskarakter når valgfaget avsluttes. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og èn karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene blir stående på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Mer informasjon om språkfag og valgfag kan du lese på: Utdanningsdirektoratet