Koronasituasjonen

Informasjon til elever og foresatte 23.01.21

Kjære alle elever og foreldre på Ryenberget skole

Det siste døgnet har på nytt vist oss hvor uforutsigbart covid-19 viruset er. Da vi både håpet og trodde at vi nærmet oss en oppmykning av noen tiltak, blir vi på nytt rammet av nye og strenge tiltak. Det som blant annet er bestemt er at hele skolen er på rødt nivå.

På skolen har vi forberedt oss og planlagt for ulike scenarier, så vi tenker at vi også denne gangen skal klare å snu oss rundt og tilpasse skolehverdagen til smittenivået i byen vår og de tiltakene som gjelder.

Det er ikke helt klart på nåværende tidspunkt hvordan de første dagene i neste uke blir, men vi venter på mer informasjon fra myndighetene i Oslo v/Raymond Johansen. I tillegg er vi i dialog med bydelsoverlegen i Nordstrand. Ryenberget er i en litt spesiell situasjon i forhold til andre lokale offentlige skoler i Oslo. Vi har elever fra de fleste bydelene i Oslo, samt noen fra nabokommuner. Mange av elevene er også helt avhengig av kollektivtransport for å komme til skolen. Vi har stilt spørsmål til lokale smittevernmyndigheter om dette vil påvirke vår skolehverdag i denne spesielle situasjonen.

På Ryenberget har vi bestemt følgende for mandag 25.januar:

  • SFO og skole er stengt for elever
  • Ansatte bruker deler av denne dagen til å gjøre de siste forberedelsene for overgangen til rødt nivå.
  • Det gjennomføres en kort hjemmeundervisningsøkt for alle klasser fra kl.1200 denne dagen

Hva som skjer fra tirsdag 26.januar og fremover, må vi komme tilbake til. Vi skal holde dere løpende orientert om hva som skjer og hvilke tiltak som settes inn. Sannsynlige alternativer er fortsatt hjemmeskole noen dager til eller at elevene er tilbake på skolen fra tirsdag med smittetiltak på rødt nivå.

Ønsker dere alle en fortsatt fin helg. Ta godt vare på hverandre og vi ber om Guds fred og velsignelse for store og små!

Med vennlig hilsen

Jørn Heggestad

Rektor, Ryenberget skole

23210162/45476094

ryenbergetskole.no