Koronasituasjonen – en oppdatering

Informasjon tirsdag 17. november

Tirsdag 17. november innførte byrådet rødt nivå i ungdomsskolen, som en følge av covid-19 situasjonen i byen vår. Det får noen konsekvenser for hvordan vi organiserer skolehverdagen på Ryenberget skole. 

Først: Barneskolen er fortsatt på gult nivå, og fortsetter mer eller mindre som før, med noe omrokkering av enkelte lærere.

Men på ungdomstrinnet har det fra og med i dag altså skjedd noen forandringer. Smittevernveilederen som vi arbeider ut fra på Ryenberget skole har tre grunnpilarer:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Reduserer kontakt mellom personer

Disse grunnpilarene danner grunnlaget for hvordan vi driver smittevern på skolen. På rødt nivå handler det i hovedsak om å redusere kontakten mellom personer, ytterligere. For å gjøre dette mulig, har vi delt både 8. og 10. klasse i to, slik at hver klasse bruker to klasserom. Vi har også satt opp klasserom for 9. klasse, i gymsalen. Elevene skal til en hver tid holde minimum èn meter til hverandre, og disse tiltakene hjelper oss med det. Vi har også gjort noe med lærerteamene rundt klassene, slik at det er færre lærere i sirkulasjon mellom klasser. 

Vi har drevet skole på rødt nivå før, og har således noe erfaring med dette. Likevel er det en krevende tid for mange og vi trenger å samarbeide godt, – både elever og lærere og hjem og skole. Skulle det være spørsmål, eller noe dere ønsker å snakke med skolen om, må dere gjerne ta kontakt. 

Dere kan finne smittevernveilederne her:

Ungdomsskole:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Barneskole:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Jørn Heggestad, Rektor, Ryenberget skole