Korona

Informasjon til elever og foresatte 24.01.21

Kjære alle elever og foreldre på Ryenberget skole

Vi har nå fått nye anbefalinger for vår skole vedrørende den kommende uken.

Som nevnt i gårsdagens epost: Ryenberget er i en litt spesiell situasjon i forhold til andre lokale offentlige skoler i Oslo. Vi har elever fra de fleste bydelene i Oslo, samt noen fra nabokommuner. Mange av elevene er også helt avhengig av kollektivtransport for å komme til skolen. 

Vi ligner på denne måten mer på de videregående skolene i Oslo. Med dette som bakteppe har vi etter anbefaling fra bydelsoverlegen besluttet at det blir hjemmeundervisning i uke 4, fra mandag 25.jan til fredag 29.jan, for hele skolen.

Vi er i løpende dialog med lokale smittevernsmyndigheter og det kan komme endringer i løpet av uken. Vi vil da prioritere at småskolen, 1.- 4.klasse, vil være de første til å kunne komme tilbake fysisk på skolen.

Dersom begge foreldre i en husstand har samfunnskritiske jobber kan elever få fritak til å møte fysisk på skolen. I slike tilfeller må dere ta direkte kontakt med rektor på epost jorn.heggestad@ryenbergetskole.no eller på mobil: 45476094, slik at vi kan avtale nærmere det praktiske rundt dette.

De ulike klassen vil få nærmere beskjed fra kontaktlærerne om hvordan uken blir i løpet av mandag. I morgen mandag gjennomføres dagen som nevnt i gårsdagens epost.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart eller dere har spørsmål

Med vennlig hilsen

Jørn Heggestad

Rektor, Ryenberget skole

23210162/45476094

ryenbergetskole.no