Kontakt oss

E-post: post@ryenbergetskole.no

Telefon: 23 21 01 61

ANSATTE VED RYENBERGET SKOLE:

E-post Ansvar Tlf arbeid Tlf privat
Jørn Heggestad Rektor 23 21 01 62 45 47 60 94
Torbjørn Rodal Undervisningsinspektør 23 21 01 63
Solveig Gjerpe Asp Sosiallærer 23 21 01 64
Bjørn Harald Luhr Miljøterapeut 23  21 01 68
Solveig Paulsen Karriereveileder 23 21 01 67
Susanne Bergøy Spes.ped.koordinator 23 21 01 66
Beate Langtind Leder SFO 23 21 01 61
Ellen Kristine Vestre Kontor 23 21 01 61
Kamilla Lunde Kontaktlærer 1. trinn 23 21 01 70
Cecilie Bruserud Person Kontaktlærer 2. trinn 23 21 01 70
Nina Birgitte Kallestad Kontaktlærer 2. trinn 23 21 01 70
Grete Aambø Redse Kontaktlærer 3. trinn  23 21 01 70
Kirsten Myrebøe Kontaktlærer 3. trinn 23 21 01 70
Anders Skattum Kontaktlærer 4. trinn 23 21 01 70
Katrin Liselott Storebøe Kontaktlærer 4. trinn 23 21 01 70
Inger Masvie Kontaktlærer 5. trinn 23 21 01 68
Gunn Alvhild Garnes-Lunde Kontaktlærer 5. trinn 23 21 01 68
Christoffer Dahl Kontaktlærer 6. trinn 23 21 01 68
Grete Miriam Johannessen Kontaktlærer 6. trinn 23 21 01 68
Shamira Marlene Asp Kontaktlærer 7. trinn 23 21 01 68
Kristina Wergeland Kontaktlærer 7. trinn 23 21 01 68
Martha Baksaas Kontaktlærer 8. trinn 23 21 01 67
Ådne Hardang Kontaktlærer 8. trinn 23 21 01 67
Hanna Nordbø Kontaktlærer 9. trinn 23 21 01 67
Silje Theoline Holmedal Kontaktlærer 9. trinn 23 21 01 67
Maria Bergstøl Osnes Kontaktlærer 10. trinn 23 21 01 67
Ole Duserud Egeland Kontaktlærer 10. trinn  23 21 01 67
Andreas Norbye Faglærer og IKT-ansvarlig 23 21 01 67
Iselin Honningsvåg Spesialpedagog 23 21 01 66
Solveig Ihle Thingnes Faglærer 23 21 01 67
Martha Baksaas Faglærer spansk 23 21 01 67
Karen Marie Stokke Faglærer kunst og håndverk (permisjon til 1. des 2019) 23 21 01 67
Øyvind Barlaup Vikaransvarlig 23 21 01 65
Silje Kimberlee Kulleseid Assistent 23 21 01 70
Maj Helene Bekkevold Assistent 23 21 01 70
E-post SFO Tlf: 08.00-08.30, 13.30-16.30 92 64 93 10
E-post IKT
Monica von der Fehr Helsesøster 46 88 2362