Informasjon til foreldre/foresatte

Alle skriftlige og muntlige eksamener er avlyst.

Information in english and other languages.

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave. Se lenke for mer info: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Ta kontakt med rektor på epost: jorn.heggestad@ryenbergetskole.no eller mobil 45476094 dersom dette gjelder ditt barn.

26. mars
Vårens dugnad er utsatt, ny dato vil komme på et senere tidspunkt.

25. mars
Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

24. mars
Skolen holdes stengt til og med 13. april. Se informasjon øverst for unntak.
Ny informasjon om videre stenging/åpning etter nevnte dato kommer 8. april.

18. mars
• Hvis eleven er syk ønsker vi at dere fortsatt gir beskjed på samme måte som tidligere med en epost til post@ryenbergetskole.no i tillegg til kontaktlærer.

• Hva skjer med skolepenger og foreldrebetaling så lenge skolen er stengt og vi følger opp elevenes skolearbeid i hjemmet? Skolestyret og skolens ledelse arbeider med og ser på muligheter for å få til en kompensasjon. Vi kommer tilbake med mer info om dette.

• Det vil ikke bli fakturert for tiden som SFO er stengt.

16. mars
• Elevene har nå fått tilgang til arbeidsplan for uka gjennom læringsplattformen vi bruker.
• Kontaktlærere tar kontakt med elevene for en-til-en samtaler minst en gang i uka.
• Kontaktlærere og faglærere er tilgjengelige på telefon, e-post og Google Hangout i arbeidstida.
• Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av koronaviruset, vil elevene likevel få vitnemål. Vi oppdaterer denne siden så snart vi får ny info fra Utdanningsdirektoratet.

13. mars
Behov for samtale når skolen er stengt?

• Sosiallærer (Solveig Gjerpe Asp) er tilgjengelig for samtaler på telefon mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8 -14. Tlf.nr.: 996 47 462
• Miljøterapeut Bjørn Harald Luhr er tilgjengelig for samtaler på telefon mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 8 -14. Tlf.nr. 480 36 622
• Miljøterapeut Anna Elen Mathiassen er tilgjengelig for samtaler hver dag fra kl. 08 – 14. Tlf.nr 930 81 398

12. mars
• Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. I første omgang holder skolene stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget.
• Vi har i noen dager planlagt for at dette kunne skje. Elevene har idag fått med seg skolebøker hjem, 4.-10. trinn har også med seg iPad eller Chromebook. De eldste elevene vil lærerne kommunisere med gjennom læringsplattformen vi bruker. E-post med arbeidsplaner og hjemmearbeid vil bli sendt til foresatte for å kunne følge opp skolearbeidet til de yngre elevene.
• Se forøvrig e-post som er sendt ut til alle foresatte.