Informasjon om skoleåpning

Endelig er det klart for å kunne åpne hele skolen igjen. Etter 8 lange uker med fjernundervisning kan vi ønske alle elever hjertelig velkommen tilbake mandag 11. mai.

Oppmøtetidspunkt og oppmøtested

  • 1. – 5. klasse starter skoledagen kl. 0830 hver dag 
  • 6. – 10.klasse starter skoledagen kl. 09.00 hver dag

Mandag 11.mai blir en kortere skoledag for 5.-10.klasse. De slutter kl.1130. Vi gjør dette for å kunne planlegge enda mer for dagene som kommer. Fra og med tirsdag er elevene på 6. – 10.klasse stort sett ferdig kl.1400
Når elevene fra 1.- 5. klasse kommer til skolen på mandag kl.0830, og i dagene som følger, skal de møte på følgende angitte steder:

08301. og 3.klasse2.klasse5.klasse4.klasse

Ved klatrestativ
(1.kl v/inngang, 3.kl v/trappa)
I skogen ved nødutgang i kjellerPå fotballbanenPå haugen ved flaggstangen

Når elevene fra 6.-10.klasse kommer til skolen på mandag kl.0900, og i dagene som følger, skal de møte på følgende angitte steder:

09008. klasse
6. og 10. klasse7. klasse9. klasse

Ved klatrestativ
På fotballbanen,(6.kl innenfor, 10.kl utenfor)På haugen ved flaggstangenVed kirkeinngangen

De ulike klassene skal alltid bruke følgende inngang:
1.klasse: Inngang ved 1.klasserommet
2.klasse: Inngang ved nødutgang på nedsiden av skolen
3.klasse: Inngang ved 1.klasserommet
4.klasse: Hovedinngangen
5.klasse: Hovedinngangen
6.klasse: Inngang ved 10.klasserommet
7.klasse: Hovedinngangen
8.klasse: Inngang ved 1.klasserommet
9.klasse: Kirkeinngangen
10.klasse: Inngang ved 10.klasserommet

Noen viktige informasjonspunkter til dere foreldre
• Det er viktig at elevene går til oppmøtestedet umiddelbart ved ankomst skolen

•Vi vil oppfordre foreldre til å påse at elevene kommer så presis som mulig. Elevene vil ikke ha noen mulighet til å kunne bevege seg fritt på skolens område før skolestart, og etter skoleslutt.

• Vi oppfordrer også foreldre og elever til å unngå kollektivtransport der det er mulig.

• Ungdomsskoleelever kan ikke forlate skolens område i friminutt. Det betyr at alle må ta med matpakke hjemmefra

• Foreldre vil normalt ikke kunne gå inn i skolens lokaler

• Fysiske avtaler med lærere, kontorsekretær Ellen eller noen andre i administrasjonen må avtales på forhånd. Oppmøtested for slike avtaler er ved flaggstangen på haugen.

• Vi oppfordrer til bruk av epost eller telefon ved kontakt med skole.

Oppdatert veileder, 1.-7. trinn
Oppdatert veileder, ungdomstrinnet

Veilederne for barneskolen og ungdomsskolen peker på 3 områder som er sentrale for å hindre smittespredning:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Punkt 2. og 3. vil vi på en god måte sørge for på skolen. Dere foreldre må sørge for å ha en lav terskel for å holde barnet hjemme dersom det har symptomer på sykdom.Ved sykdom skal det fremdeles sendes en epost til post@ryenbergetskole.no samt til kontaktlærere. Dersom noen blir syke mens de er på skolen, vil vi følge de retningslinjene som veilederen gir oss på dette området.