Foreldremøter

Velkommen til foreldremøter!

Ungdomskolen: tirsdag 27.august kl. 1800
Småskolen: tirsdag 3.september kl. 1800, SFO kl. 1730
Mellomtrinnet: tirsdag 10.september kl. 1800

Foreldremøtene starter med en fellesdel i gymsalen, før det blir klassevise møter i klasserommet.