Om oss

En skole til å tro på
Ryenberget skole er en 10-årig kristen privatskole som eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
Vi er en skole der troen er en naturlig del av virkeligheten som blir formidlet. Ønsket om at hver og en skal bli kjent med Jesus står sentralt.

Nye søkere

  Last ned søknadsskjemaet over og send det på e-post til post@ryenbergetskole.no Ryenberget skole ønsker å hjelpe foreldrene med å gi elevene en undervisning og oppdragelse som er basert på Guds ord. Dette vil vi gjøre gjennom å gi elevene solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper, og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner […]

[ Les mer ]

Våre satsingsområder

Vi satser på at alle våre elever skal bli bedre lesere, og lære mer ved å få gode og nyttige tilbakemeldinger fra lærerne.

[ Les mer ]

Visjonen vår

Ryenberget skole har meislet ut en visjon: KLOKSKAP – BEGEISTRING – OMTANKE.

[ Les mer ]

Vår historie

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse.

[ Les mer ]

Skoleplan

Her kan du lese om verdigrunnlaget og profilen som DELKs skoler bygges på.

[ Les mer ]