Om oss

En skole til å tro på
Ryenberget skole er en 10-årig kristen privatskole som eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
Vi er en skole der troen er en naturlig del av virkeligheten som blir formidlet. Ønsket om at hver og en skal bli kjent med Jesus står sentralt.

Velkommen!

Ryenberget skole er en kristen grunnskole, som drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) og er godkjent etter Friskolelova. Alle, uavhengig av tros- og livssynsbakgrunn, som fyller vilkårene for inntak i offentlig grunnskole, er velkommen til å søke skoleplass hos oss. Hele landet er inntaksområde (jf. Friskolelova § 3-12) Vi som jobber på Ryenberget skole er […]

[ Les mer ]

Våre satsingsområder

Vi satser på at alle våre elever skal bli bedre lesere, og lære mer ved å få gode og nyttige tilbakemeldinger fra lærerne.

[ Les mer ]

Visjonen vår

Ryenberget skole har meislet ut en visjon: KLOKSKAP – BEGEISTRING – OMTANKE.

[ Les mer ]

Vår historie

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse.

[ Les mer ]

Skoleplan

Her kan du lese om verdigrunnlaget og profilen som DELKs skoler bygges på.

[ Les mer ]