Undervisning

Valgfag og språkfag

Elevene kan velge mellom fire valgfag og tre språkfag på ungdomstrinnet.

[ Les mer ]

Klage på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

Rektor kan gi fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål etter friskoleloven.

[ Les mer ]

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med spesielle behov kan søke rektor om tilrettelegging ved eksamen,

[ Les mer ]