Skoleskyss

Skoleskyss

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn, er skyssgrensen to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. For info om skoleskyss for elever fra andre kommuner enn Oslo, – […]

[ Les mer ]