SFO

Vi tilbyr skolefritidsordning (SFO) for skolebarn i 1. – 4. klasse.
SFO er åpen fra 7.30 til skolestart, og fra skoleslutt til kl. 17.00. Fra høsten(2021) vil det bli tilbud om enkel frokost fra kl 7.30 til 8.15 for de barna som går på SFO på morgenene, dersom smittevernreglene tilsier det.

SFO er åpen når skolen har planleggingsdager. I skolens høst- og vinterferie vil SFO holde åpent de tre første ukedagene. De to siste ukedagene i høst- og vinterferien vil SFO være åpen dersom 8 elever eller flere vil benytte seg av tilbudet.

SFO holdes også åpen en uke (uke 32) før skolestart i august, og uken (uke 25) etter skoleslutt i juni. Disse ukene åpner SFO kl 8.00.

SFO har base i underetasjen på skolebygget. Inngang ved lekestativet. I underetasjen har vi tilgang på flere klasserom, kjøkken, musikkrom, formingsrom og gymsal som vi bruker gjennom uken. Skolen har flotte utearealer med skog og lekeapparater som SFO benytter flittig. En dag i uken er det utedag på SFO, skogen og bålplassen i umiddelbar nærhet til skolen benyttes da.

Det blir servert mat to dager i uka. Vi har flere større og mindre aktiviteter gjennom uka; blant annet kjøkkengruppe, leksehjelp, fysisk aktivitet/gymsal, showgruppe og kreativt verksted. Det gjennomføres ved jevne mellomrom også ulike eksterne kurs/aktiviteter som barna kan være med på.

Gratis halvtidsplass for 1. og 2. klassinger. Heltid vil koste 900,-
3-4 klasse: kr. 1850,- for halvtid, 2750,- for heltid.

• Dersom man melder barnet på SFO i ferier og planleggingsdager, men at barnet ikke kommer, vil man bli fakturert 200,- per dag.
• Heltidsplass blir 22 timer per uke. Halvtidsplass blir 11 timer per uke. Timene må fordeles mellom morgen og ettermiddag, og barnet kan totalt disponere 11/22 timer per uke, timene kan ikke flyttes fra en uke til en annen, eller spares.
• Dersom man har halvtidsplass og bruker mer enn de tilmålte timene vil dette bli fakturert ved neste faktura.
• Enkelttimer/ dager vil koster henholdsvis kr 100 og kr 200.
• Makspris: 600,- pr. uke.
• Oppsigelse av SFO-plass er 2 måneder fra den 1/15 hver måned.

SFO-avgiften betales sammen med skolepengene.
Mobilnummer SFO: 92 64 93 10
E-post: sfo@ryenbergetskole.no

SFO på gårdsbesøk

Skolen har tatt vinterferie, men SFO er åpen i disse dager. På mandag besøkte de Lindeberg gård, og fikk hilse på flere husdyr.

[ Les mer ]

Mandager byr på ute-SFO

Til glede for store og små, tilbringer SFO mye av mandagene sine ute i skogen.

[ Les mer ]