Regler

Ordensreglement

Her finner du skolens reglement for orden og oppførsel.

[ Les mer ]

Regler for å søke fri

Skolen er restriktiv med hensyn til å innvilge elever permisjon i skoletiden.

[ Les mer ]

Våre hverdagsregler

Skolen har utarbeidet noen regler som alle elever skal følge, for å få en trygg og hyggelig skolehverdag.

[ Les mer ]

Når barnet ditt har fravær

Her er våre rutiner ved elevers fravær fra skolen.

[ Les mer ]