Informasjon

Valgfag og språkfag

Elevene kan velge mellom fire valgfag og tre språkfag på ungdomstrinnet.

[ Les mer ]

Klage på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

Rektor kan gi fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål etter friskoleloven.

[ Les mer ]

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med spesielle behov kan søke rektor om tilrettelegging ved eksamen,

[ Les mer ]

Ordensreglement

Her finner du skolens reglement for orden og oppførsel.

[ Les mer ]

Regler for å søke fri

Skolen er restriktiv med hensyn til å innvilge elever permisjon i skoletiden.

[ Les mer ]

Våre hverdagsregler

Skolen har utarbeidet noen regler som alle elever skal følge, for å få en trygg og hyggelig skolehverdag.

[ Les mer ]

Når barnet ditt har fravær

Her er våre rutiner ved elevers fravær fra skolen.

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier er tilgjengelig på skolen tre dager i uka.

[ Les mer ]

Loven om elevens skolemiljø

Opplæringsloven sier at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

[ Les mer ]

Vennskap er gull – mobbing er tull

Alle elever har rett til en trygg skolehverdag.

[ Les mer ]