Informasjon

Skolerute 2021-2022

Her finner du skoleruten for skoleåret 2021-2022:

[ Les mer ]

Skoleskyss

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. årstrinn, er skyssgrensen to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. For info om skoleskyss for elever fra andre kommuner enn Oslo, – […]

[ Les mer ]

SFO på gårdsbesøk

Skolen har tatt vinterferie, men SFO er åpen i disse dager. På mandag besøkte de Lindeberg gård, og fikk hilse på flere husdyr.

[ Les mer ]

Mandager byr på ute-SFO

Til glede for store og små, tilbringer SFO mye av mandagene sine ute i skogen.

[ Les mer ]

Ny tittel på helsesøster

Fra januar i år er helsesykepleier den nye tittelen for helsesøster.

[ Les mer ]

Sosiallærer og miljøterapeut

Vi har ansatte som jobber aktivt for at elevene våre skal ha et trygt skolemiljø.

[ Les mer ]

Sosial plan

Når foreldre og elever møtes på fritida, minsker faren for mobbing.

[ Les mer ]

Vi jobber mot mobbing

Slik jobber skolen for et trygt skolemiljø:

[ Les mer ]

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av to klassekontakter fra hver klasse.

[ Les mer ]

Karriereveileder

Det er karriereveileders hovedoppgave å gi elevene informasjon og veiledning i prosessen mot et riktig utdanningsvalg.

[ Les mer ]

Skolepenger

Satser for skolepenger skoleåret 2021/2022:

[ Les mer ]