Skoleruta

Her finner du skoleruta for både 2017/2018 og 2018/2019.

 

Måned  Uke Dato  Hva skjer?
August 34 21.  Skolestart for elever kl 08.30 i kirken
25.  Fotografering av elever og lærere
35  30.  Foreldremøte SFO kl 17.30
 30.  Foreldremøte småtrinn kl 18.00
September  36  Nasjonal kampanje mot mobbing (hele uka)
5.  Foreldremøte mellomtrinn kl 18.00 i gymsalen
6.  Foreldremøte ungdomstrinn kl 17.30 i gymsalen
8.  FairPlay-cup hele skolen
10.  Kristendomsdag 7. kl kl 11.00
37 11.-15.  Leirskole 8. klasse
38 18.-22.  Polen/ Tyskland-tur 10. klasse
 38  18.-29.  Nasjonale prøver 8. og 9. trinn
Oktober 40 2.-6.  HØSTFERIE, SFO åpen (sjekk rutiner)
41 15.  Kristendomsdag for 10. klasse kl 11.00
 42  16.-31.  Nasjonale prøver 5. trinn
November 45 6.-7.  Planleggingsdag for lærere, elevene fri, SFO åpen
 Misjonsprosjekt hele uka
12.  Skolens dag i kirken kl 11.00-14.00, obligatorisk
Desember 51 21.  Siste skoledag før jul
 JULEFERIE f.o.m. 23. des t.o.m. 2. jan
Januar 1 2.  Planleggingsdag for lærere, elever fri, SFO åpent
3.  Første skoledag etter ferie
Februar 6  Litteraturfestival hele uka
8  19.-23.  VINTERFERIE, SFO åpen (sjekk rutiner)
Mars  11  12.-  Kartleggingsprøver 1.-3. trinn
13-14  PÅSKEFERIE f.o.m. 26. mars t.o.m. 2. april
 April 14 3.  Første skoledag etter ferie
Mai 18 1.  Arbeidernes fridag, elevene fri, SFO stengt
19 10.  Kristi Himmelfartsdag, elevene fri, SFO stengt
11.  Inneklemt fridag, elevene fri, SFO stengt
20 17.  Nasjonaldagen, obligatorisk oppmøte i tog
 21  21.  2. pinsedag, elevene fri, SFO stengt
Juni 25 20.  Sommeravslutning i kirken kl 18.00, obligatorisk
21.  Siste skoledag før sommerferien, kl. 8.30-11.00

Skoleruta 2018-2019