Kontakt oss

E-post: post@ryenbergetskole.no

Telefon: 23 21 01 61

ANSATTE VED RYENBERGET SKOLE:

E-post Ansvar Tlf arbeid Tlf privat
Jørn Heggestad Rektor 23 21 01 62 45 47 60 94
Kristina Sletten Andersen Assisterende rektor 23 21 01 63 98 44 35 65
Torbjørn Rodal Undervisningsinspektør 23 21 01 65
Solveig Gjerpe Asp Sosiallærer 23 21 01 64
Bjørn Harald Luhr Miljøterapeur 23  21 01 68
Solveig Paulsen Karriereveileder 23 21 01 66
Beate Langtind Leder SFO 23 21 01 61
Ellen Kristine Vestre Kontor 23 21 01 61
Cecilie Bruserud Person Kontaktlærer 1. trinn 23 21 01 70
Kristina Wergeland Faglærer 1. trinn 23 21 01 70
Nina Birgitte Kallestad Kontaktlærer 1. trinn 23 21 01 70
Grete Aambø Redse Kontaktlærer 2. trinn  23 21 01 70
Kirsten Myrebøe Kontaktlærer 2. trinn 23 21 01 70
Kamilla Lunde Kontaktlærer 3. trinn 23 21 01 70
Susanne Bergøy Kontaktlærer 3. trinn 23 21 01 70
Målfrid Gundersen Faglærer 2. og 3. trinn 23 21 01 70
Beth Alice Bergelien Vildalen Kontaktlærer 4. trinn 23 21 01 70
Anders Skattum Kontaktlærer 4. trinn 23 21 01 70
Christoffer Dahl Kontaktlærer 5. trinn 23 21 01 68
Grete Miriam Johannessen Kontaktlærer 5. trinn 23 21 01 68
Shamira Marlene Asp Kontaktlærer 6. trinn 23 21 01 68
Sveinung Bredesen Kontaktlærer 6. trinn 23 21 01 68
Inger Masvie Kontaktlærer 7. trinn 23 21 01 68
Gunn Alvhild Garnes-Lunde          Kontaktlærer 7. trinn 23 21 01 68
Hanna Nordbø Kontaktlærer 8. trinn 23 21 01 67
Silje Theoline Holmedal Kontaktlærer 8. trinn 23 21 01 67
Maria Bergstøl Osnes Kontaktlærer 9. trinn 23 21 01 67
Øyvind Barlaup Kontaktlærer 9. trinn  23 21 01 67
Ådne Hardang Kontaktlærer 10. trinn 23 21 01 67
Andreas Norbye Kontaktlærer 10. trinn 23 21 01 67
Ole Jostein Egeland Faglærer 23 21 01 67
Iselin Honningsvåg Spesialpedagog 23 21 01 67
Solveig Ihle Thingnes Faglærer 23 21 01 67
Martha Baksaas Faglærer spansk 23 21 01 67
Karen Marie Stokke Faglærer kunst og håndverk 23 21 01 67
Martine Gunnerød Assistent/ leksehjelp 23 21 01 67
Silje Kimberlee Kulleseid Assistent 23 21 01 67
Maj Helene Bekkevold Assistent 23 21 01 67
E-post SFO Tlf: 08.00-08.30, 13.30-16.30 92 64 93 10
E-post IKT
Monica von der Fehr Helsesøster 46 88 2362