Kafe med ringvirkninger

Knasende gode toast og velfylte baguetter smaker godt og skaper trivsel. I tillegg gir det også nye muligheter for barn i Litauen.

Før vinterferien ble det arrangert kafe i storefri til inntekt for fattige og vanskeligstilte i Litauen gjennom prosjektet «Family Support Lithuania». Vaktmesteren vår, Lars, er engasjert som frivillig i prosjektet og er primus motor for disse kafeene. Han har flere ganger besøkt familier og barnehjem som får en bedre hverdag med pengene vi får være med og samle inn. Noe av pengene vi tidligere har samlet inn, ble i sommer brukt til å leie en buss slik at barn som ellers ville sittet hjemme hele ferien fikk en dagstur med ulike aktiviteter.
Overskuddet denne gangen ble på over 5000 kroner.

Les mer om Family Support Lithuania