– Jeg synes alle skoler bør ha håndhilsing

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener alle skolebarna i Norge bør starte dagen slik vi starter den på Ryenberget.

Kunnskapsministeren ønsker i følge NRK at alle skoler innfører håndhilsning. Røe Isaksen kommer med uttalelsen i forbindelse med en sak NRK Trøndelag laget fra Ila skole i Trondheim.

Pedagogikkprofessor May Britt Drugli sier til NRK at håndhilsing er en av måtene læreren kan bygge relasjon med elevene og skaffe seg et godt utgangspunkt for å få elevenes oppmerksomhet og samarbeid.

Det er tre år siden vi på Ryenberget startet med å ta i mot elevene med et håndtrykk om morgenen.