Om oss

En skole til å tro på
Ryenberget skole er en 10-årig kristen privatskole som eies og drives av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).
Vi er en skole der troen er en naturlig del av virkeligheten som blir formidlet. Ønsket om at hver og en skal bli kjent med Jesus står sentralt.

Nye søkere

Her kan du lese våre regler knyttet til inntak av nye elever. Søknadsskjema får du ved å henvende deg til skolen.

[ Les mer ]

Våre satsingsområder

Vi satser på at alle våre elever skal bli bedre lesere, og lære mer ved å få gode og nyttige tilbakemeldinger fra lærerne.

[ Les mer ]

Visjonen vår

Ryenberget skole har meislet ut en visjon: KLOKSKAP – BEGEISTRING – OMTANKE.

[ Les mer ]

Vår historie

For mer enn 150 år siden startet de første foreldrene i kirkesamfunnet privatskole for å gi barna sine kristen undervisning og oppdragelse.

[ Les mer ]

Skoleplan

Her kan du lese om verdigrunnlaget og profilen som DELKs skoler bygges på.

[ Les mer ]