SFO

Vi tilbyr skolefritidsordning (SFO) for skolebarn i 1. – 4. klasse. Skolefritidsordningen er fra kl. 08.00 til skolestart, og fra skoleslutt til kl. 16.30.

SFO er åpen når skolen har planleggingsdager. I skolens høst- og vinterferie vil SFO holde åpent de tre første ukedagene. De to siste ukedagene i høst- og vinterferien vil SFO være åpen dersom 8 elever eller flere vil benytte seg av tilbudet.
SFO holdes også åpen en uke før skolestart i august.

SFO har base i underetasjen, og møtes alltid ved inngangen til musikkrommet når SFO starter klokken 0800 og etter skolen 1340. i underetasjen har vi også tilgang på eget kjøkken, musikkrom, formingsrom og gymsal som vi bruker gjennom uken. Der er egen utgang til utearealer med skog, lekeapparater og dukkestue.
Det blir servert mat hver onsdag og fredag. Vi har flere større og mindre aktiviteter gjennom uka. Det vil også gjennomføres ulike kurs og aktiviteter som barna kan være med på.

Satser for oppholdsavgift for SFO er:
5 dager i uka koster kr. 2.370 per måned
4 dager i uka koster kr. 2.060 per måned
3 (eller færre) dager i uka koster kr. 1.800 per måned
Enkelttimer/ dager koster henholdsvis kr 250 og kr 400.

SFO-avgiften betales sammen med skolepengene.
Mobilnummer SFO: 92 64 93 10