Helse og trivsel

Sosial plan

Når foreldre og elever møtes på fritida, minsker faren for mobbing.

[ Les mer ]

Vi jobber mot mobbing

Her er reglene for hvordan skolen skal jobbe med det sosiale miljøet:

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Helsesøster er tilgjengelig på skolen hver uke.

[ Les mer ]

Loven om elevens skolemiljø

Opplæringsloven sier at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

[ Les mer ]

Vennskap er gull – mobbing er tull

Alle elever har rett til en trygg skolehverdag.

[ Les mer ]