Helse og trivsel

Vi jobber aktivt for at elevene våre skal ha det trygt på skolen. Sosiallærer, miljøterapeut og helsesøster er personer som jobber med sosialt forebyggende arbeid ved Ryenberget skole.

Sosiallærer og miljøterapeut

Vi har ansatte som jobber aktivt for at elevene våre skal ha et trygt skolemiljø.

[ Les mer ]

Sosial plan

Når foreldre og elever møtes på fritida, minsker faren for mobbing.

[ Les mer ]

Vi jobber mot mobbing

Her er reglene for hvordan skolen skal jobbe med det sosiale miljøet:

[ Les mer ]

Skolehelsetjenesten

Helsesøster er tilgjengelig på skolen tre dager i uka.

[ Les mer ]

Loven om elevens skolemiljø

Opplæringsloven sier at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø.

[ Les mer ]

Vennskap er gull – mobbing er tull

Alle elever har rett til en trygg skolehverdag.

[ Les mer ]