Informasjon

Søk om skoleplass før 1. april

Vi har noen ledige plasser på enkelte trinn til høsten. Her finner du søknadsskjema:

[ Les mer ]

Sosial plan

Når foreldre og elever møtes på fritida, minsker faren for mobbing.

[ Les mer ]

Viktige datoer

Her finner du skoleruta med de viktigste datoene for skoleåret 2017/2018.

[ Les mer ]

Nye regler om mobbing

Fra 1. august har det kommet et nytt regelverk om skolemiljø. Les om de viktigste endringene her:

[ Les mer ]

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av to klassekontakter fra hver klasse.

[ Les mer ]

Rådgivers side

Det er rådgivers hovedoppgave å gi elevene informasjon og veiledning i prosessen mot et riktig utdanningsvalg.

[ Les mer ]

Skolepenger

Satser for skolepenger for skoleåret 2017/ 2018:

[ Les mer ]

Valgfag og språkfag

Elevene kan velge mellom fire valgfag og tre språkfag på ungdomstrinnet.

[ Les mer ]

Klage på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

Rektor kan gi fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål etter friskoleloven.

[ Les mer ]

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med spesielle behov kan søke rektor om tilrettelegging ved eksamen,

[ Les mer ]