Informasjon

Sosiallærer og miljøterapeut

Vi har ansatte som jobber aktivt for at elevene våre skal ha et trygt skolemiljø.

[ Les mer ]

Sosial plan

Når foreldre og elever møtes på fritida, minsker faren for mobbing.

[ Les mer ]

Skoleruta

Her finner du skoleruta for 2018/2019:

[ Les mer ]

Vi jobber mot mobbing

Her er reglene for hvordan skolen skal jobbe med det sosiale miljøet:

[ Les mer ]

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av to klassekontakter fra hver klasse.

[ Les mer ]

Karriereveileder

Det er karriereveileders hovedoppgave å gi elevene informasjon og veiledning i prosessen mot et riktig utdanningsvalg.

[ Les mer ]

Skolepenger

Satser for skolepenger for skoleåret 2018/ 2019:

[ Les mer ]

Valgfag og språkfag

Elevene kan velge mellom fem valgfag og tre språkfag på ungdomstrinnet.

[ Les mer ]

Klage på karakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal føres på vitnemålet.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

Rektor kan gi fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål etter friskoleloven.

[ Les mer ]

Tilrettelegging ved eksamen

Elever med spesielle behov kan søke rektor om tilrettelegging ved eksamen,

[ Les mer ]