Skolestarter neste år?

Vi ønsker velkommen til innskriving onsdag 31. oktober kl 18.00! Søknadsfrist for skoleplass er 1. november.

Både dere som ønsker å ha barnet på Ryenberget skole, eller som vurderer dette uten å ha tatt en avgjørelse, er hjertelig velkommen! Barn som er født i 2013 og som skal starte på skolen høsten 2019 er velkommen sammen med sine foreldre! Vi ønsker at dere skal vite mest mulig om skolen, og at vi kan få en mulighet til å bli kjent med dere. Dere er også velkommen til å ta kontakt med skolen i forkant av møtet.

Denne dagen vil vi først og fremst skal være ”barnets dag”. Har dere informasjon eller spørsmål det tar tid å snakke om, er det fint om dere tar kontakt før 31. oktober. Dere som takker ja til skoleplass vil bli kalt inn til en samtale i løpet av våren, og det blir en besøksdag for barna i juni.

Vi starter kvelden med en felles samling i klasserommet til 1. trinn (i kjelleretasjen). Der får foreldre og barn møte lærere og rektor. Etterpå blir det omvisning på skolen og litt informasjon til foreldrene.

Gi beskjed til din lokale skole dersom barnet ditt skal begynne på en privat skole. Det er ikke nødvendig at barnet melder seg inn i en kommunal skole i tillegg.